Logo
Logo

Vi ønsker alle en glædelig sommer

vi ses igen i september

Overskrift

Indendørsaktiviteter

Mandag

kl. 9-12 Badminton

kl. 9-12 Softtennis

Onsdag

kl. 9-10 Gymnastik og stolegymnastik

kl. 9-12 Badminton

kl. 10-12 Softtennis og petanque

kl. 10-11 Kaffe (medbragt) og hygge i cafeteriet

Udendørsaktiviteter

hele året

Mandag

kl. 9.30 Petanque

fredag

kl. 9.30 Petanque

Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt borgere i Kerteminde Kommune.

Den blev stiftet den 9. august 1995.

øvrige aktiviteter

Efterårssæson start

mandag den 2. september 2024 - badminton

onsdag den 4. september 2024 - gymnastik og softtennis

medlemskab

Alle bosiddende i Kerteminde Kommune, der er fyldt 60 år, kan være medlemmer af foreningen.

Årlig kontingent er 250,- kr.

Kontingentet betales senest den 17. januar 2024 på konto eller hos kassereren.

Nye medlemmer der starter efter sommerferien betaler kun 125,- kr. for efterårssæsonen.

formand

Knud Pfeil

20650829

knud@pfeil.dk

kasserer

Jette Jørgensen

26115132

jette.jørgen@post.tele.dk

betalinger

Konto 2377 7625712836

eller hos kassereren